Naar aanleiding van een project in Amsterdam bleken er toch wat vragen te zijn over de inhoud van de NEN meting. En dan specifiek over het gedeelte in het rapport wat ook wel de Tarra-oppervlakte genoemd wordt.

In het rapport wordt eerst het bruto vloeroppervlakte genoemd. Dit is de oppervlakte van de ruimtes gemeten vanaf de buitenkant. Dat betekent dat het de oppervlakte inclusief buitenmuren betreft. Er zijn nog wel een aantal factoren die wel of niet meetellen zoals gebouw gebonden buitenruimtes zoals balkons, dakterrassen e.d.

Daarna wordt het netto vloeroppervlakte benoemd. Dit zijn de ruimtes gemeten exclusief de buiten- en binnenmuren. Ook hierbij vallen weer een aantal factoren af waaronder delen van vloeren waar de netto hoogte kleiner is dan 1,50 meter. Deze ruimtes vindt je onder trappen en schuine daken. Ook wel de 1 meter 50 lijn genoemd.

Hoe wordt de Tarra-oppervlakte berekend?

De Tarra-oppervlakte is de bruto vloeroppervlakte minus de netto vloeroppervlakte. Dat betekent dat de Tarra-oppervlakte vooral bestaat uit de vloeroppervlakte die de muren in beslag nemen. Hierbij worden zowel de buiten- als de binnenmuren meegenomen. Ook worden de volgende oppervlakten meegenomen in de Tarra-oppervlakte;

  • Vloeroppervlakten van systeemwanden en andere lichte scheidingswanden en niet toegankelijke leidingschachten.
  • Oppervlakte van vloeren waar de netto hoogte kleiner is dan 1,50 meter
  • Oppervlakte van nissen, uitsparingen kleiner dan 0,5m2

Bij een NEN 2580 meting dient zoals u kunt lezen, met veel zaken rekening gehouden te worden. Vandaar dat de NEN 2580 norm in het leven geroepen is. Hierdoor zijn er vaste meetinstructies ontstaan zodat er zo min mogelijk verschil in uitkomst is wanneer bedrijf A of bedrijf B de NEN meting verricht.

Rappr Inmeten meet altijd volgens deze norm. Na de meting wordt er een meetrapport opgesteld welke u na een aantal dagen in uw mail ontvangt.

Wanneer u nog vragen blijkt te hebben naar aanleiding van het NEN 2580 meetrapport kunt u altijd contact opnemen met Rappr Inmeten. Dit kan via de mail: nen@rappr.nl en via de telefoon: 085 024 00 15.