Een NEN meting kan nodig zijn wanneer u de waarde van uw pand wilt gaan bepalen. Bijvoorbeeld voor verkoop of wanneer u het gehele pand of een gedeelte hiervan wilt gaan verhuren. Bij verkoop is het aantal vierkante meters van het pand van belang omdat dit voor een groot gedeelte de waarde van uw pand kan bepalen. Het is daarom vereist dat de oppervlakte van een pand zo correct mogelijk ingemeten wordt. 

Als u uw pand wilt gaan verhuren aan meerdere huurders kan het ook handig zijn om het aantal vierkante meters van het pand op te laten meten. We kunnen dan een verdeling maken tussen de verschillende huurders. Dat hebben we voor deze opdrachtgever ook gedaan. Het is dan het meest makkelijk wanneer we voordat de opname plaatsvindt al een verdeling ontvangen van welke ruimte bij welke huurder hoort. Hier kan met de NEN meting en uitwerking van het rapport gelijk rekening mee worden gehouden.

In het geval van dit project hebben we naast het aantal vierkante meters per kantoorpand ook de gemeenschappelijke ruimten verdeeld onder de huurders. Dit gebeurt vaak wanneer er meerdere huurders verdeelt over meerdere verdiepingen in hetzelfde pand zitten. De opdrachtgever heeft voordat de adviseur de NEN meting op locatie ging uitvoeren in de oude plattegronden schematisch de verdeling van de huurders aangegeven. In dit geval ging het om 5 verschillende huurders waarbij sommige huurders kantoren op diverse verdiepingen in gebruik heeft. In het NEN 2580 meetrapport hebben we een extra verdeling toegevoegd, zodat er in één oogopslag duidelijk is hoeveel m2 iedere huurder in gebruik heeft.

Een NEN meting wordt op twee verschillende manieren uitgevoerd

Dit kan doormiddel van een meting op locatie of doormiddel van een meting vanaf tekening. De meting op locatie spreekt voor zich. Er gaat een adviseur naar het pand en hij of zij meet daar iedere afzondelijke ruimte volledig in. Aan de hand van deze resultaten wordt het NEN 2580 meetrapport opgesteld. 

Wanneer we een NEN meting vanaf tekening maken wordt het rapport direct opgesteld aan de hand van de maten die in de tekening verwerkt zijn. Het is daarom bij dit type belangrijk dat er duidelijke maatvoerende tekeningen aanwezig zijn. Het gaat hierbij dan om zowel plattegronden met maten als om geveltekeningen. Over het algemeen is dit type meting alleen mogelijk bij nieuwe panden. Er is dan namelijk ten opzichte van de tekeningen een kleine kans op afwijkingen. 

Vraag uw NEN meting aan

Neem vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden. Wij helpen u graag. U kunt uw NEN meting ook direct aanvragen via nen@rappr.nl of door te bellen naar 085 024 00 15.